مرور رده

معرفی مرکز

فاطمه آیت مهر کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

فاطمه آیت مهر کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مدرکتحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی حیطه کار: درمان شناختی رفتاری مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان و نوجوانان، آموزش مهارتهای فرزندپروری، آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان روزهای…

محمد خالقی روانشناس بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی روزهای حضور در مرکز مشاوره کاج: پنجشنبه ها   حوزه کاری: مشکلات هیجانی،  مشاوره پیش از ازدواج رزومه آقای خالقی دریافت وقت مشاوره از آقای خالقی

دکتر علی فیضی روانشناس سلامت

دکتر علی فیضی روانشناس مرکز مشاوره کاج مدرکتحصیلی:  دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت حیطه کار:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان متمرکز بر شفقت و  روان درمانی تحلیل کارکری برای مشکلات اضطراب، افسردگی، مشکلات با همسر، اضطراب سلامت و بهبود…