مرور رده

خدمات روانشناسی برای سازمانها

خدمات روانشناسیِ برای سازمانها یکی از ضرورت­های تولید بهینه به شمار می­ آید .بدون اینگونه خدمات، تولید و دستیابی به اهداف سازمانی با مشکل روبرو است.

خدمات روانشناسی برای سازمانها و مراکز صنعتی

خدمات روانشناسی برای سازمانها امروزه کشور ما همراه با رشد سازمان­ها و صنایع در سراسر جهان، در آستانه توسعه اقتصادی و صنعتی قرار گرفته است. از سوی دیگر، گسترش، پیچیدگی و تنوع مشکلات اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی باعث فرسودگی زودهنگام کارکنان و…