مرور برچسب

استفاده آسیب زا از اینترنت

پیامدهای اعتیاد به فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان

محمد امین زاده- کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت اعتياد به فضای مجازی موضوع تازه و جالبي است كه در سال هاي اخير به عنوان اعتياد رفتار محور مورد توجه قرار گرفته است . ورود هر فناوری جدید به جوامع، باعث ایجاد تغییرات مثبت یا منفی در زندگی بشر…

نوموفوبیا یا بی­ موبایل هراسی: علل و پیامدها

پریسا شریفی (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی)  برخی نسلهای جامعه با تلفن همراه رشد میکنند و این ابزار آنچنان با زندگی مردم عجین شده است که افراد حتی به آثار آن کمترین توجهی نمیکنند (کوربت، 2009). به نظر میرسد که افراد برای فرار از واقعیت…