مرور برچسب

اضطراب، ابهام، بلاتکلیفی، مدیریت اضطراب، حل مسئله، تنظیم هیجان، کیفیت زندگی، مدیریت فکرها، اطمینان جویی، قطعیت، اجتناب، درمان شناختی-رفتاری، هوش هیجانی، نگرانی، رواندرمانی نوین، تفکر منفی، فاجعه سازی،

اضطراب و ابهام: راه‌های برون‌رفت از این شرایط

شاید در طول روز بارها لازم باشد تمرکز کنیم و اطلاعاتی را اخذ و پردازش کنیم اما اضطراب مانع از این کار شود. جایی مانند محل کار، هنگام درس خواندن و امتحان دادن و ... مواردی هستند که مستلزم مدیریت اضطراب و افزایش عملکرد است. اضطراب عبارت است…