مرور برچسب

اعتیاد به اینترنت

پیامدهای اعتیاد به فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان

محمد امین زاده- کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت اعتياد به فضای مجازی موضوع تازه و جالبي است كه در سال هاي اخير به عنوان اعتياد رفتار محور مورد توجه قرار گرفته است . ورود هر فناوری جدید به جوامع، باعث ایجاد تغییرات مثبت یا منفی در زندگی بشر…

نوموفوبیا یا بی­ موبایل هراسی: علل و پیامدها

پریسا شریفی (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی)  برخی نسلهای جامعه با تلفن همراه رشد میکنند و این ابزار آنچنان با زندگی مردم عجین شده است که افراد حتی به آثار آن کمترین توجهی نمیکنند (کوربت، 2009). به نظر میرسد که افراد برای فرار از واقعیت…

اعتیاد به اینترنت: علائم، علل و پیامدها

اعتیاد به اینترنت دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) علی عظیمی (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) انقلاب الکترونیک، انفجار اطلاعات و انقلاب رایانه‌ای، تفاوت کمی و کیفی بسیاری را در جهان نسبت به دو دهه…