مرور برچسب

برنامه درمان اختلال وسواسی- اجباری

۵ نکته که باید درباره وسواس بدانیم

اختلال وسواس اغلب مردم درباره بیماری‌های روانی از فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی نظرات غلطی دریافت می‌کنند. فرهنگ عمومی به صورت اشتباه غالباً آنچه که افراد لازم دارند تا درباره بیماری‌های روانی‌شان بدانند را ساده می‌کند. اختلال وسواس فکری…

برنامه درمان فراشناختی اختلال وسواسی- اجباری

پروتکل درمان فراشناختی اختلال وسواس اختلال وسواس فکری و عملی که معمولاً به اختصار وسواس فکری و عملی نامیده می‌شود، دارای دو مؤلفه وسواس فکری و وسواس عملی است. وسواس فکری عبارت است از افکار، تصاویر ذهنی یا تکانه‌ها (امیال ناگهانی) تکرار…