مرور برچسب

بهبود روابط اجتماعی

قصه و تاثیر آن بر زندگی کودکان

فاطمه دمیرچی (کارشناس ارشد روان شناسی بالینی) گاهی تاثیر قصه بر زندگی کودک آنقدر مفید است که ده ها آموزش از آن عاجز است. قصه می‌تواند سرگذشت انسانی باشد که از جمع خسته شده است و از آن دوری می‌کند. ولی همین دوری، نیاز او را برای برگشتن و…