مرور برچسب

بی توجهی به کودکان

کودک‌ آزاری و غفلت از کودکان

کودک‌ آزاری و غفلت از کودکان دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) تعریف کودک‌آزاری به عوامل مختلفی بستگی دارد. در طول تاریخ دیدگاه‌های مختلفی در مورد طرز رفتار با کودکان وجود داشته است. گروه‌های فرهنگی مختلف…