مرور برچسب

تشخیص بالینی

کارگاه آزمون‌های روانشناختی پرکاربرد

اولین وبینار آزمونهای روانی پرکاربرد:  (MMPI-2، MCMI-3، NEO ) مدت دوره: 15 ساعت (سه جلسه 5 ساعته) مدرس: دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) زمان کارگاه: روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (18-20 تیرماه ) از ساعت…

ارزیابی و تشخیص بالینی اختلال های روانی

کارگاه آموزشی ارزیابی و تشخیص بالینی اختلال های روانی بر اساس DSM-5 مدرس: دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) مدت دوره: (۲۴ ساعت، ۳ روز) تاریخ: بعد از تکمیل ظرفیت  زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و…