مرور برچسب

درمان اکت

کنترل راه حل نیست بلکه خود مشکل است

کنترل راه حل نیست بلکه خود مشکل است مریم امیدبیگی دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی یکی از فرایندهای اصلی درمان اکت که اسم درمان نیز از آن گرفته‌ شده فرایندی به نام پذیرش است و وجه مقابل پذیرش یا همان وجه بیمارگون آن اجتناب…