مرور برچسب

درمان دارویی اختلال دوقطبی

سبب‌شناسی و درمان اختلال دوقطبی

 دکتر شهرام محمدخانی – دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی فائزه کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  دانشگاه خوارزمی اختلال دوقطبی مثال واضحی از گونه بیولوژیک یک بیماری روانی است. در این اختلال به لحاظ پزشکی یک مشکل…

اختلال دوقطبی: ماهیت، علائم و نشانه‌ها و ویژگی‌های بالینی

دکتر شهرام محمدخانی - دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی فائزه کیانی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  دانشگاه خوارزمی اختلال دوقطبی یکی از اختلالات شایع روان‌پزشکی است که با دوره‌های متناوب و مجزای افسردگی و مانیا شناخته…