مرور برچسب

دستگاه گوارش و استرس

آثار و پیامدهای استرس برای سلامت جسم و روان

استرس چیست؟ دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) محمد رضا نیک فرجام (دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی) استرس اصطلاح کلی است که به دو مفهوم مجزا یعنی"عوامل استرس زا" (ویژگی های محیطی یا افکاری که…