مرور برچسب

زوج درمانی طرحواره محور

کارگاه زوج‌ درمانی شناختی رفتاری طرحواره محور

کارگاه آنلاین زوج‌ درمانی شناختی رفتاری  مدرس: دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) مدت دوره: 2 روز از ساعت 14تا 20 تاریخ: پنجشنبه و جمعه 12و 13 اسفند 1400 در پایان دوره صدای ضبط شده در اختیار شرکت کنندگان قرار…