مرور برچسب

زوج درمانی طرحواره محور

کارگاه زوج‌ درمانی شناختی رفتاری طرحواره محور

کارگاه آنلاین زوج‌ درمانی شناختی رفتاری مدرس: دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) مدت دوره: 3 روز (5-4-3 شهریور) از ساعت 14تا 20 در پایان دوره صدای ضبط شده و pdf محتوای آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار می…