مرور برچسب

شکل گیری اعتماد به نفس

اعتماد به‌ نفس در کودکان چگونه شکل می‌گیرد؟

شکل گیری اعتماد به نفس پرستو امیری دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی  شکل گیری اعتمادبه‌نفس به‌تدریج از دوران کودکی در حدود ۳ تا ۵ سالگی شروع می شود (به عقیده برخی حتی در سنین پایین‌تر) و به اینکه دنیای پیرامون کودک…