مرور برچسب

عوامل فیزیولوژی و شناختی مرتبط با اعتیاد

عوامل فیزیولوژی و شناختی مرتبط با اعتیاد

مروری بر عوامل فیزیولوژی و شناختی مرتبط با اعتیاد سیمین قباد زاده، مرضیه مسعودی، شهرام محمدخانی، جعفر حسنی در سال‌های اخیر مصرف مواد، یکی از جدی‌ترین معضلات بشری و از پیچیده‌ترین پدیده‌های انسانی است. به‌طوری که سوءمصرف مواد و اعتیاد،…