مرور برچسب

فعال‌سازی رفتاری

راهنمای عملی فعال‌سازی رفتاری برای درمان افسردگی

مؤلّفان: کریستوفر، آر. مارتل ، سونا دیمیدجیان و رات هرمن­دان مترجمان:  دکتر شهرام محمدخانی ، محمد درهرج و بهزاد سلمانی انتشارات ورای دانش كتاب حاضر در خصوص فعال‌سازی رفتاری  (B.A) است. فعّال‌سازی رفتاری نوعی روان‌درمانی است كه بر اساس…