مرور برچسب

مدیریت استرس شغلی

هوش هیجانی: مهارت‌های اجتماعی که در مدرسه تدریس نمی‌شود

نویسنده: اریک راونسکرفت ترجمه: ویدا ساعی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هوش هیجانی - شما در سنین رشد، در مورد تاریخ، علوم و ریاضی آموخته اید. اما اکثر ما آموزش ندیده ایم که چگونه احساسات خود را شناسایی کنیم و با عواطف دیگران رو به رو…

خدمات روانشناسی برای سازمانها و مراکز صنعتی

خدمات روانشناسی برای سازمانها امروزه کشور ما همراه با رشد سازمان­ها و صنایع در سراسر جهان، در آستانه توسعه اقتصادی و صنعتی قرار گرفته است. از سوی دیگر، گسترش، پیچیدگی و تنوع مشکلات اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی باعث فرسودگی زودهنگام کارکنان و…