مرور برچسب

مراقبت جنسی از کودکان

مراقبت از سلامت جنسی کودکان و نوجوانان

مراقبت از سلامت جنسی کودکان و نوجوانان و صحبت کردن درباره جنسیت برای اغلب والدین کاری دشوار است. والدین یا نگران زیاد گفتن هستند و یا کم گفتن و یا نگران گیج کردن بچه‌های خود. بسیاری از والدین هم ‌فکر می‌کنند که اگر درباره مسائل جنسی با…