مرور برچسب

مشکلات رواني – اجتماعي

برنامه جامع راهنمایی و مشاوره رشدی مدرسه

دکتر شهرام محمدخانی مشاوره رشدی مدرسه ، بهداشت روان و پیشرفت تحصیلی ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. دانش‌آموزانی که از سطح بهداشت روانی مطلوبی برخوردار نیستند، قادر به پیشرفت تحصیلی نخواهند بود و نمی‌توانند از توانایی‌های خود به نحو مطلوب…