مرور برچسب

معصومه فارسی نژاد

دکتر معصومه فارسی نژاد

دکتری روان شناسی مشاوره در زمینه مشکلات رفتاری و تحصیلی کودکان و نوجوانان اجرای تکنیک های نوروفیدبک برای مشکلات بیش فعالی کودکان و نوجوانان آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان مشاوره شغلی و سازمانی به مراکز…