مرور برچسب

مقابله با اضطراب

نکات ساده برای مقابله با نگرانی

مقابله با نگرانی نویسنده: دکتر رابرت ل. لیهی مترجم: سامان نونهال دانشجوی دکتری روان‏شناسی سلامت نگرانی- می‏ دانیم که تقریباً همه انسان‏ها گاه دربارۀ موضوعی نگران می‏ شوند. با این حال، ۳۸ درصدِ افراد می‏ گویند که همیشه نگران‏ اند. یکی از…