مرور برچسب

مهارت‌های فرزند پروری

کارگاه آنلاین آموزش کارگاه مهارتهای فرزندپروری نوجوان

کارگاه آنلاین آموزش مهارتهای فرزندپروری نوجوان مدرس: خانم بهار آیت مهر کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با نظارت دکتر شهرام محمدخانی  مدت کارگاه آموزش مهارتهای فرزندپروری: 8 جلسه 2 ساعته هزینه ثبت نام : 400.000 تومان کارگاه آموزش…

پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده

مؤلفان: دکتر شهرام محمدخانی- دانشیار روانشناسی بالینی  گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی دکتر ربابه نوری- عضو هیئت علمی  گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی  ناشر: ستاد مبارزه با مواد مخدر سوء مصرف مواد در دهه گذشته در بین نوجوانان افزایش یافته…