مرور برچسب

نظریه اسناد

مثبت‏ اندیشی گاه ممکن است خطرساز شود

مثبت‏ اندیشی گاه ممکن است خطرساز شود نویسنده: دکتر رابرت ل. لیهی مترجم: سامان نونهال دانشجوی دکتری روان‏شناسی سلامت دانشگاه خوارزمی تهران برخی از افراد گمان می‏کنند که در مثبت‏ اندیشی، قدرتی نهفته است. در پس رویکرد راز، این فرض قرار…