مرور برچسب

کودکان و نوجوانان

اضطراب اجتماعی در کودک و نوجوان

دکتر شهرام محمدخانی دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی اضطراب اجتماعی یکی از مشکلات روان‌شناختی که در کودکان و نوجوانان به‌وفور مشاهده می‌شود و تأثیرات عمیقی بر وضعیت روان‌شناختی و پیشرفت تحصیلی آن‌ها می‌گذارد، اضطراب است. هراس…

کاربرد درمان شناختی رفتاری برای کودکان

درمان شناختی رفتاری برای کودکان دکتر شهرام محمدخانی  دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران مطالعات صورت گرفته طی دهۀ گذشته نشان داده است که شناخت­ های خاصی با اختلالات خلقی مشخص از جمله اختلالات اضطرابی (بارت و همکاران، ۱۹۹۶ب)،…

درمان شناختی رفتاری وسواس در کودکان

پولی وایت، تیم ویلیامز مترجمان: دکتر شهرام محمدخانی- دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران محمد درهرج فاطمه آیت مهر انتشارات ابن سینا درمان شناختی رفتاری وسواس در کودکان- تجربه‌ی افکار ناخواسته، مزاحم، ناخوشایند، آزارنده،…