تلفن :

           ۰۲۱۸۸۳۵۶۷۳۶

همراه :

            ۰۹۱۰۹۲۹۰۰۶۷

آدرس:

تهران، امیرآباد شمالی، کوچه چهارم، پلاک ۱۰، واحد ۷

نمابر :

            ۰۲۱۸۸۳۵۷۳۲۲