مقالات روانشناسی

اضطراب و ابهام: راه‌های برون‌رفت از این شرایط

شاید در طول روز بارها لازم باشد تمرکز کنیم و اطلاعاتی را اخذ و پردازش کنیم اما اضطراب مانع از این کار شود. جایی مانند محل کار، هنگام درس خواندن و امتحان دادن و … مواردی هستند که مستلزم مدیریت اضطراب و افزایش عملکرد است. اضطراب عبارت ا... ادامه متن

کتاب های روانشناسی

یکپارچه سازی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش

نویسندگان: جوزف سیاروچی و  آن بِی­لی  با مقدمۀ­ استیون هیز  ترجمه: دکتر شهرام محمدخانی دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی انتشارات: ابن سینا تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۶ یکپارچه سازی CBT و ACT: راهنمای کاربردی برای یکپارچه سازی درمان شناخت... ادامه متن

آزمونهای روانشناسی

پرسشنامه خودسنجی فراشناخت ها

پرسشنامه باورهای فراشناختی (MCQ) یک مقیاس۳۰ سوالی خود گزارشی است که بر اساس مدل کارکرد اجرایی خود نظم بخش در باره اختلال های هیجانی ساخته شده است و حیطه‌های فراشناختی زیر را در پنج مقیاس جداگانه اندازه‌گیری می‌کند: (۱) باورهای مثبت در باره‌ی نگرانی (مانند «نگرانی به من... ادامه متن