مرور رده

اعتیاد و رفتارهای پرخطر

آثار و عوارض مصرف ماری‌ جوانا

ماری‌ جوانا، گُل، گِراس، مرجان، علف و یا ماری، گُلِ خشکِ گیاه شاه‌دانه به انگلیسی (Cannabis) است که از آن به‌عنوان محرک و داروی روان‌گردانِ طبیعی استفاده می‌شود و در بین مصرف‌کنندگان در ایران بیشتر با نام گل، ماری یا مرجان شناخته شده است.…

پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر

پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر در محیط های آموزشی دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران) پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر نظیر مصرف الکل، سیگار و سایر مواد غیرقانونی یکی از مهم­ترین چالش‌های…

عوامل خطر ساز و حفاظت کننده خانوادگی مصرف مواد

عوامل خطر ساز و حفاظت کننده خانوادگی مصرف مواد دکتر شهرام محمدخانی دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی مقاله ارایه شده در  نخستین کنگره کشوری پیشگیری از سوء مصرف مواد، تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران طی سالهای اخیر،…

عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان

عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان مرتضی جهان شاه لو، شهرام محمدخانی، حمید امیری، آفاق فخاری، سپیده حسینی زمینه و هدف گرایش به مصرف مواد در دانشجویان یکی از جدی ترین مسایل بهداشت عمومی است که جوامع امروزی با…

مصرف سیگار و قلیان در نوجوانان

دکتر شهرام محمدخانی و حسن رضایی جمالویی زمینه و هدف:با توجه به شیوع مصرف سیگار و قلیان در بین نوجوانان و لزوم شناخت مولفه ها و ابعاد این رفتارها جهت طراحی مداخلات اثربخش، پژوهش حاضر باهدف تعیین پیش بینی کننده های مصرف قلیان و سیگار در…

توانمندسازی روانی اجتماعی نوجوانان برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر

توانمندسازی روانی اجتماعی نوجوانان دکتر شهرام محمدخانی دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی و مدرس مهارتهای زندگی رویکرد تقویت توانمندی، آموزش مهارت‌های مقاومت در برابر فشار اجتماعی را با مهارت‌های تقویت توانمندی ترکیب می‌کند. از…

اعتیاد خوردن: سبب شناسی و درمان

دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) عباس بیگی (دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت دانشگاه خوارزمی) همه گیری شناسی اعتیاد خوردن اعتیاد خوردن پدیده شایعی است. آمار جهانی چاقی نشان از آن دارد که چاقی نسبت به…

کاربرد مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد

 نقش مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد محّمدرضا نیک­فرجام (دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی) دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) مصاحبه انگیزشی که نوعی رویکرد مراجع محور و مبتنی بر شواهد برای تسهیل…

اعتیاد به اینترنت: علائم، علل و پیامدها

اعتیاد به اینترنت دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) علی عظیمی (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) انقلاب الکترونیک، انفجار اطلاعات و انقلاب رایانه‌ای، تفاوت کمی و کیفی بسیاری را در جهان نسبت به دو دهه…