مرور برچسب

اختلال وسواس

پرسشنامه وسواسی اجباری

وسواس فکری عملی كه معمولاً به اختصار OCD نامیده می‌شود، دارای دو مؤلفه وسواس فكری و وسواس عملی است. وسواس فكری عبارت است از افكار، تصاویر ذهنی یا تكانه‌ها (امیال ناگهانی) تكرار شونده مزاحم كه باعث ایجاد اضطراب و ناراحتی در فرد می‌شوند.…