مرور برچسب

علل گرايش به اينترنت

اعتیاد به اینترنت: علائم، علل و پیامدها

اعتیاد به اینترنت دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) علی عظیمی (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) انقلاب الکترونیک، انفجار اطلاعات و انقلاب رایانه‌ای، تفاوت کمی و کیفی بسیاری را در جهان نسبت به دو دهه…