مرور برچسب

ورزش و سلامت

نقش ورزش در حفظ و ارتقای سلامت

مرتضی دلاورپور اقدم (دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی) دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) در چند دهه گذشته علاقه فزاینده ای به نقش ورزش در ارتقا سلامت به وجود آمده است. پیامهای معاصر ورزش متعادل…