مرور برچسب

ویژگی های نوجوان

کارگاه آنلاین آموزش کارگاه مهارتهای فرزندپروری نوجوان

کارگاه آنلاین آموزش مهارتهای فرزندپروری نوجوان مدرس: خانم بهار آیت مهر کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با نظارت دکتر شهرام محمدخانی  مدت کارگاه آموزش مهارتهای فرزندپروری: 8 جلسه 2 ساعته هزینه ثبت نام : 400.000 تومان کارگاه آموزش…