مرور برچسب

کژخوابی

اختلالات خواب: سبب شناسی و درمان

اختلالات خواب:سبب شناسی و درمان دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) مهسا اکبریان (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) ما حدود یک سوم از زندگی خود را در خواب سپری می‌کنیم؛ که این بدین معنی…