پرداخت ناموفق  ….

در صورتی که پرداخت صورتگرفته و پول از حساب شما کسر شده لطفا از طریف فرم زیر اعلام کنید تا بررسی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته شود.

[iphorm id=”2″ name=”پرداخت ناموفق”]