نقش هوش هیجانی در پختگی روانشناختی

نقش هوش هیجانی در پختگی روانشناختی

شهرام محمدخانی، آرمان سالمی لنگرودی، میترا قاسمی، صبا حکیم پور

پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است که باهدف بررسی نقش هوش هیجانی در پختگی روانشناختی دانشجویان انجام شده است. ۷۸۰ نفر شامل ۳۳۷ دختر (۴۳%) و ۴۴۳ پسر (۵۷%)، از دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های اهواز، گیلان، تهران، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به شیوه خوشه ای طبقه ای انتخاب شدند و مقیاس های هوش هیجانی(شات، مالوف، هال، هاگارتی، کوپر و همکاران، ۱۹۹۸) و پختگی روان شناختی(محمدخانی، حسن آبادی و رمضانی، ۱۳۹۲) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و پختگی روان شناختی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و خرده مقیاس بهره برداری از هیجان، پیش بینی کننده پختگی روان شناختی دانشجویان است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیری نشان داد که ۳۲ درصد واریانس پختگی روان شناختی از طریق بهره برداری از هیجان تبیین می شود. هوش هیجانی پیش بینی کننده تمام حوزه ها و مولفه های پختگی روان شناختی دانشجویان است. لذا دانشجویان می توانند با بهره گیری از راهکارهایی همچون آموزش هوش هیجانی، میزان پختگی روان شناختی خود را افزایش دهند.
کلیدواژگان: هوش هیجانی، پختگی روان شناختی، دانشجو

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”دانلود متن کامل مقاله” style=”classic” shape=”round” color=”primary” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fdrmohammadkhani.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2F%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-1.pdf||target:%20_blank|”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.