مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر بزرگ‌سالان

معرفی مقیاس‌های هوش وکسلر

مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر بزرگ‌سالان (WAIS-R) و مقیاس تجدیدنظر شده هوش کودکان (WISC-III) متشکل از مجموعه آزمون‌های هوش مرکب‌اند که به صورت فردی اجرا می‌شوند. این دو مقیاس یعنی مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر بزرگ‌سالان (WAIS-R) و مقیاس تجدیدنظر شده هوش کودکان (WISC-III)، حوزه‌های مختلف توانایی‌های هوش را می‌سنجند و شرایطی را به وجود می‌آورند که جنبه‌هایی از شخصیت را می‌توان مشاهده کرد.

خرده مقیاس­های مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر بزرگ‌سالان

 هم مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر برای بزرگ‌سالان (WAIS-R) و هم مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر برای کودکان (WISC-III)، سه نمره مختلف هوشبهر به دست می‌دهند: هوشبهر کلی، هوشبهر کلامی و هوشبهر عملی. در مقیاس هوش بزرگ‌سالان، هوشبهر کلامی و هوشبهر عملی از متوسط نمره‌های 11 خرده آزمون به دست می‌آیند: شش مقیاس کلامی که عمدتاً عامل درک و فهم کلامی را می‌سنجند و پنج مقیاس عملی که توانایی‌های دیداری- فضایی را اندازه‌گیری می‌کنند. مقیاس هوش کودکان (WISC-III) اساساً شامل همان خرده آزمون‌های مقیاس بزرگ‌سالان است، با این تفاوت که محتوای مواد آزمون برای کودکان طراحی‌شده و دو خرده آزمون عملی اختیاری (مازها و نمادیابی یا جستجوی نماد) نیز در آن گنجانیده شده است که در نتیجه تعداد خرده آزمون‌های مقیاس هوش کودکان به 13 خرده آزمون می‌رسد.

محدودیت­های مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر بزرگ‌سالان

اگرچه مقیاس‌های هوش وکسلر دارای پاره‌ای محدودیت‌ها هستند، اما به عنوان یکی از متداول‌ترین آزمون‌ها در موقعیت‌های بالینی به کار می‌روند و به صورت الگویی درآمده‌اند که سایر ابزارهای سنجش نیز سعی بر آن دارند که از این الگو پیروی کنند. فرم پایین‌تری از مقیاس‌های وکسلر یعنی مقیاس هوش کودکان پیش‌دبستانی (WPPSI/WPPSI-R) نیز وجود دارد که برای سنجش هوش کودکان 4 تا 5/6 ساله به کار می‌رود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.