مرور برچسب

اضطراب سلامت

سایبرکندوریا: اضطراب سلامتی ناشی از رفتار آنلاین

 محمد نصیری/ دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی تهران  سایبرکندوریا- امروزه با توجه به پیشرفت‌های سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، جستجوی اطلاعات پزشکی یکی از محبوب‌ترین فعالیت‌های اینترنتی شده است (فاکس، 2011). وب‌سایت‌های…

دوره آموزشی تربیت درمانگر شناختی-رفتاری

دوره آنلاین تربیت درمانگر شناختی رفتاری با تمرکز بر فرایندهای شناختی، هیجانی و رفتاری بنیادی مدرس دکتر شهرام محمدخانی دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی یک دوره استثنایی و متمایز بر اساس جدیدترین نظریه های روان‌درمانی شناختی…