مرور برچسب

مقابله با کرونا

جهان پس از کروناویروس

یووال نوح هراری مجله فاینانشیال تایمز ترجمه فراز عطار کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کروناویروس - این طوفان خواهد گذشت. ولی تصمیم‌های حال حاضر ما می‌تواند مسیر زندگی‌مان در سال‌های پیش رو را تغییر دهد. گونه انسان هم اکنون با یک…