مرور برچسب

نوسان خلق

اختلال دوقطبی: ماهیت، علائم و نشانه‌ها و ویژگی‌های بالینی

دکتر شهرام محمدخانی - دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی فائزه کیانی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  دانشگاه خوارزمی اختلال دوقطبی یکی از اختلالات شایع روان‌پزشکی است که با دوره‌های متناوب و مجزای افسردگی و مانیا شناخته…