مرور برچسب

PTSD

برنامه درمان فراشناختی اختلال استرس پس از آسیب

درمان فراشناختی اختلال استرس پس از آسیب مدل درمان فراشناختی اختلال استرس پس از آسیب بر این اصل استوار است که اکثر افراد از ظرفیت انطباق با حوادث آسیب‌زا و تکان‌دهنده برخوردارند و دچار مشکلات طولانی‌مدت نمی‌شوند. بااین‌حال، فعّال شدن سندرم…