مدل شناختی برای خودکشی و خطرجویی نوجوانان

نویسندگان: کیت سوفرانوف، لن داگلیش، رابرت کاسکی

مترجمان:  دکتر شهرام محمدخانی ( دانشیار روانشناسی بالینی  دانشگاه خوارزمی)

قدرت عابدی

مریم یدایی حافظ

انتشارات الماس البرز

این کتاب یکی از جنبه‌های پیشگیری از خودکشی نوجوانان – نقش میانجی‌های شناختی در فرآیند خودکشی نوجوانان- را کانون توجه قرار داده است. هدف این کتاب ارائه‌ی مطالب و مباحث علمی-پژوهشی جهت اطلاع‌رسانی به‌منظور انجام مداخلات عملی و مؤثر در پیشگیری از خودکشی نوجوانان است.

اکثر برنامه‌های رایج پیشگیری از خودکشی، در اصل جنبه‌ی آموزشی دارند. این برنامه‌ها سعی می‌کنند درباره‌ی اینکه نوجوانان کجا به دنبال خدمات مربوطه باشند و چگونه علائم و نشانه‌ها را در خود و همسالانشان تشخیص دهند، به آنان آگاهی دهند. این روش، یک روش منطقی و معقول است چون عدم آگاهی، از یک‌سو نوجوانان را از توجه و دقت کافی به خود بازمی‌دارد و از سوی دیگر موجب تأخیر در درمان آنان می‌شود.

این کتاب، به حوزه‌ای از رفتار نوجوانان می‌پردازد که چالش مهمی برای والدین، معلمان و متخصصان در سراسر جهان است. اگرچه تاکنون کتاب‌ها و مقالات بی‌شماری با عنوان خودکشی نوجوانان منتشر شده است اما همچنان شاهد میزان بالای خودکشی در میان تمامی کشورهای صنعتی هستیم. همپوشی بین رفتارهای خودکشی و اشکال دیگر خطر جویی جدی، یک روش نسبتاً جدید تحقیقی به شمار می‌آید و درباره‌ی انگیزه‌های برخی از نوجوانان بینش ارائه می‌کند. مدل شناختی ارائه‌شده و ارزیابی‌شده در این کتاب بینش بیشتری برای پیشروی از مشکلات اولیه‌ای که نوجوانان مواجه هستند تا پیامدهای جدی خودکشی و رفتار خطر جویی فراهم می‌کند. این مدل، به ما امکان می‌دهد تا نکات مداخله را به نوجوانان پیشنهاد کنیم و نشان دهیم که اگرچه ویژگی‌های همپوش بین رفتارهای خودکشی و خطر جویی وجود دارد، اقدامات مداخله برای نوجوانان خودکشی-کننده، حوزه‌های مشکلی را آماج قرار می‌دهد که متفاوت از مشکلات نوجوانان خطر جو است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.