پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر

پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر در محیط های آموزشی

دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران)

پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر نظیر مصرف الکل، سیگار و سایر مواد غیرقانونی یکی از مهم­ترین چالش‌های بهداشتی و آسیب‌های روانی اجتماعی است که بسیاری از جوامع با آن مواجه هستند. نتایج بررسی‌ها حاکی از روند به افزایش مصرف و گرایش به مصرف انواع روان‌گردان در میان دانش آموزان است. با توجه به این روند، نتایج مطالعات نشان می‌دهد که مدرسه بهترین مکان برای ارایه مداخلات پیشگیرانه و توانمندسازی روانی- اجتماعی دانش آموزان می‌باشد. طی سال‌های اخیر برنامه‌های پیشگیری مدرسه محور متعددی طراحی و اجرا شده‌اند و اثربخشی آن در پیشگیری از مصرف مواد به شیوه علمی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا وضعیت مصرف مواد در میان دانش آموزان مرور شده، سپس عوامل خطرساز و حفاظت کننده این پدیده و چند الگوی سبب شناسی معتبر مورد بررسی قرار گرفته، در ادامه چند نمونه از مداخلات مدرسه محور برای پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر بررسی شده است و در پایان برنامه توانمندسازی روانی- اجتماعی دانش آموزان در معرض خطر به عنوان یک برنامه پیشگیری انتخابی معرفی شده است.

واژگان کلیدی: مصرف مواد، دانش آموزان، پیشگیری مدرسه محور، عوامل خطرساز و حفاظت کننده

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_btn title=”دانلود متن کامل مقاله” style=”classic” shape=”round” color=”primary” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fdrmohammadkhani.com%2F%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25ad%25db%258c%25d8%25b7-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%2F|||”]

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.