پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا  MMPI-2

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی MMPI-2 یکی از پر مصرف ترین آزمون های شخصیتی بالینی است که بیش از ۱۰۰۰۰ منبع تحقیقی درباره آن منتشر شده است. این آزمون یک شاخص کمی از سازگاری هیجانی فرد و نگرش وی نسبت به شرکت در آزمون در اختیار متخصصان قرار می دهد. پرسشنامه شخصیتی چند وجهی MMPI-2 در دهه ۱۹۳۰و ۱۹۴۰ به عنوان یک ابزار پیچیده روانشناختی برای تشخیص بیماران روانی به صورت طبقه های مختلف افراد روان رنجور و روانپریش، توسط هته وی و مک کین لی تدوین شد.

نسخه اولیه پرسشنامه MMPI-2 هشت مقیاس بالینی (۱تا ۴ و ۶تا ۹ ) داشت. بعدها دو مقیاس دیگر یعنی مقیاس های ۵ و ۰ افزوده شد. اندکی پس از تدوین چهار مقیاس روایی برای اندازه گیری نگرش شخص نسبت به آزمون طراحی شد. در ابتدا هدف مقیاس های بالینی پرسشنامه MMPI-2 این بود که افراد را در طبقات مختلف تشخیصی قرار دهد. بنابراین برافراشتگی یک مقیاس خاص مبنای تشخیص قرار می گرفت. به زودی معلوم شد که این رویکرد بسیار محدود است. در پاسخ به انتقادهای فوق بوچر، دالستروم، گراهام، تلگن و کامر در سال ۱۹۸۹ آزمون جدید پرسشنامه شخصیتی چند وجهی MMPI-2 را تدوین کردند.

پرسشنامه MMPI-2 بر اساس روش کلید یابی تجربی ملاکی ساخته شده است. با توجه به اینکه استفاده از یک مقیاس بالینی برای تشخیص بیماری گمراه کننده است، تفسیر نیمرخی رایج شد، لذا به مقیاس ها شماره دادند و نام مقیاس ها را کنار گذاشتند.

پرسشنامه MMPI-2 شامل ۵۶۷ ماده است که به صورت خود گزارشی تکمیل می شود. ۳۷۰ ماده اولیه به مقیاس های بالینی و اعتبار مربوط می شوند و برای تکمیل نیمرخ لازم هستند و بقیه ماده به مقیاس های تکمیلی مربوط می شوند.

پرسشنامه MMPI-2 شامل ۴ نوع مقیاس است: مقیاس های بالینی،  مقیاس های اعتبار، مقیاس های تکمیلی، مقیاس های محتوایی. سطح سواد لازم برای پاسخ به پرسشنامه شخصیتی چند وجهی MMPI-2 کلاس هشتم است و در مورد افراد ۱۸ سال به بالا قابل اجرا است.

دانلود فایل PDF آزمون

لینک خرید نرم افزار آزمون 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.