پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO PI-R)

نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه-شخصیتی NEO نوعی خود سنجی ویژگی‌های شخصیتی است که مبتنی بر یک مدل معروف شخصیتی به نام مدل پنج عاملی است. طبق نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو پنج عامل یا حیطه مزبور عبارت‌اند از روان رنجورخویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق (سازگاری) و وجدانمندی.

هر حیطه شش جنبه یا مقیاس فرعی دارد، یعنی صفات شخصیتی خاصی که جنبه‌های مختلف هر حیطه را نشان می‌دهند. نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو حاوی ۲۴۰ ماده (۸ مـاده بـرای هـر یک از ۳۰ جنبـه یـا ۴۸ مـاده بـرای هــر یک از پنج حیطه) است. پاسخگویان هر یک از ۲۴۰ جمله را بر مبنای یک مقیاس پنج قسمتی (به شدت مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، به شدت موافقم) درجه‌بندی می‌کنند

پرسشنامه-شخصیتی NEO دارای دو فرم S برای گزارش‌های شخصی و R برای درجه‌بندی‌های مشاهده‌گر است. فرم S توسط خود افراد درجه‌بندی می‌شود و مناسب مردان و زنان در تمام سنین است. فرم R با ضمیر سوم شخص شروع می‌شود و برای درجه‌بندی افراد توسط همسر، همسال و یا کارشناسان به کار می‌رود. فرم R می‌تواند به‌طور مستقل برای ارزیابی به کار رود و یا به‌عنوان مکملی برای گزارش‌های شخصی یا اعتبار آن مورداستفاده قرار گیرد.

فرم تجدید نظر شده‌ پرسشنامه-شخصیتی NEO مناسب افرادی است که ۱۷ سال یا بیشتر دارند. افرادی که مبتلا به اختلالاتی چون حالات روان‌پریشی و زوال عقل بوده و این حالات توانایی آن‌ها را برای تکمیل فرم گزارش شخصی به‌طور مؤثر تحت تأثیر قرار می‌دهد، نباید این آزمون‌ها را تکمیل نمایند.

تقریباً نیمی از ماده‌های نسخه تجدید نظر شده‌ی پرسشنامه-شخصیتی NEO نمره‌گذاری وارونه دارند یعنی هر چه نمره کمتر باشد بیشتر معرف صفت مورد نظر است. این کار برای رفع سوگیری تصدیق (یا رد) انجام شد. این سوگیری برای پرسشنامه‌هایی که همه یا اکثر ماده‌های آن همسو هستند مشکلاتی ایجاد می‌کند. در چنین پرسشنامه‌هایی، اخذ نمرات بالا یا معلول سوگیری تصدیق است یا معلول سطح عملی صفت مورد نظر که تفسیر نمره بالا را دشوار می‌کند. یکی از جنبه‌های بحث‌انگیزتر  NEO PI-R، نداشتن مقیاس اعتباری (یا مجموعه‌ای از مقیاس‌ها) است تا رویکردهای آزمونی پاسخ‌دهندگان ارزیابی شوند. 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”دانلود پرسشنامه شخصیتی NEO” shape=”round” color=”primary” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fdrmohammadkhani.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-1.pdf|||”][/vc_column][/vc_row]

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.