مرور رده

مقالات روانشناسی

برنامه آموزشی زایمان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی برای زنان باردار

مهناز سربندی، شهرام محمدخانی، علیرضا مرادی مقدمه: از اوایل بارداری تا دوره پس از زایمان، تغییرات زیادی به طور همزمان در سطح بیولوژیکی، اجتماعی و روانی رخ می دهد،نحوه سازگاری با این تغییرات می تواند زنان و حتی مردان را در معرض خطر مشکلات…

طرحواره درمانی هیجانی در نگرانی و اضطراب

طرحواره درمانی هیجانی محمد خالقی، شهرام محمدخانی، جعفر حسنی  مقدمه برطبق پژوهش های اخیر میزان اختلال های اضطرابی بالا است و نسبتاً تعداد اندکی از این بررسی ها بر اختلال اضطراب فراگیر متمرکز بوده اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرحواره…